Czech Info Energy 777 060 459 Czech Info Energy info@czechinfoenergy.cz

Poradenství v energetice

Naše poradenská společnost byla založena na základě požadavků široké veřejnosti o přiblížení a objasnění problematiky okolo složité, stále se měnící a často nepřehledné legislativy, ve vztahu ke všem energetickým odvětvím, případně k odvětvím energetikou dotčených.

Nový seminář

Solární asociace pořádá dne 2.10.2018 od 9,00 hodin v hotelu Occidental (Barceló) Praha odborný seminář zaměřený na téma kontroly FVE – překompenzace. Jsou pro Vás připravena aktuální témata, která Vám představí legislativní a odborní experti. Společnost Czech Info Energy s.r.o., zajišťuje seminář po organizační stránce.

Více na:
http://www.solarniasociace.cz/cs/akce/14213-odborny-seminar-kontroly-prekompenzace-dle-navhru-novely-zakona-o-poze

Momentálně není naplánovaný žádný seminář

Czech Info Energy
Czech Info Energy

Legislativa

Poskytujeme komplexní poradenství, administrativní, právní i technické služby v oblasti energetiky.
Czech Info Energy

Poradenství

Poskytujeme poradenství v souvislosti s provozováním licencované činnosti podle energetického zákona.
Czech Info Energy

Semináře

Rádi s Vámi komunikujeme osobně. Pořádáme řadu konferencí a seminářu na aktuální témata v energetice.
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy